GEZİLECEK YERLER


Mağusa

SALAMIS ANTİK KENTİ

Şehir bronz çağı sonlarında başlayan göçler sırasında Anadolu'dan gelen kavimler ve bunlara Yunanistan'dan gelerek Klikya'da katılan Akalar tarafından kurulmuş. Truva kahramanlarından ve Salamis adası Kralı Telamon'un oğlu Tefkros şehrin kurucusu olarak biliniyor. 
 
M.Ö. 707 yılında gerçekleşen Asur hakimiyetinden sonra M.Ö. 560 yılında bastırılan sikkelerden Salamis Kralı Evelhon'un adanın idaresini ele geçirdiği anlaşılıyor. M.Ö. 499 yılında Atinalı Kimonon'un Kıbrıs'taki Pers hakimiyetine son vermek için düzenlediği sefer başarısızlıkla son bulmuş ve Kimonon'un ölümü üzerine Atinalılar Kıbrıs'ı alma girişiminden vazgeçmişler. Bundan sonra Finikeliler başa geçmiş. M.Ö. 411 yılında Tefkros ailesi üyelerinden Evagoras Salamis krallığını ele geçirmiş. Tüm adayı hakimiyet altına almak isteyince Salamis şehri Persler tarafından kuşatılmış ve Evagoras Pers Krallığına vergi ödemek zorunda kalmış. Bu durum İskender devrine dek sürer. Günümüzdeki kalıntıların çoğu Roma dönemine aittir. Roma idaresi altında şehrin bir halk meclisi, bir senato ve ihtiyar meclisi bulunmaktadır.
 

MAĞUSA SURLARI

1489 yılına dek Mağusa şehrini çevreleyen Lüzinyan surları çok yüksek olmalarına karşın ince bir yapıya sahiptiler. Ardında Kıbrıs'ı ele geçiren Venedikliler özellikle Osmanlılara karşı önlem almak üzere surları ateşli silahlara karşı sağlamlaştırmak amacıyla 1550 yıllarda Venedik'ten uzman getirerek yeniden elden geçirmişlerdir özellikle deniz tarafındaki surlar martinengo tabyası ve kara kapısı bu dönemde inşa edilmiştir ayrıca surun şehir dışındaki kısmına 46 metre genişliğinde hendek açılarak içerisi suyla doldurulmuştur.
 

SELİMİYE CAMİİ

Katedral, Kıbrıs'taki en büyük görkemli ibadethane ve en önemli Gotik mimari eser olarak kabul ediliyor. Daha önce aynı yerde bulunan Hagia Sophia adlı bir Bizans kalesinin üzerine kurulduğu söylenir. Latin piskoposu Eustorge de Montaigu tarafından 1208 yılında yapımına başlanmış ve 1326 yılında Katedral kutsanarak ibadete açılmış. Kıbrıs'ın en önemli Kilisesi olduğundan Lüzinyan Krallarının Taç giyme törenleri burada yapılırdı. Yapı 1373 yılında Cenevizliler, 1426 yılında Memlükler tarafından yağmalanmış ve birkaç depremde zarar gördü.
 

NAMIK KEMAL ZİNDANI

Venedik Sarayı avlusunda bulunan bu zindan iki katlı olup kesme taştan yapılmış. Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre adlı oyununu sahnelenmesi sonucunda 1873'te sürüldüğü Kıbrıs'ta bu binada 38 ay kalmış. Tek mekandan oluşan alt katın Venedik sarayın avlusuna açılan bir kapısı ve demir parmaklıklı bir penceresi mevcut. Üst kısma dik taşlı bir merdivenle çıkılmakta iki penceresi olan bu odada Namık Kemal ile ilgili belgeler sergileniyor.